5 a 6 říjen je termínem konání komunálních a senátních voleb (1/3 vol.okrsků)

Svobodné volby dle vůle občanů 

Občané České republiky mohou jako členové strany OČR svobodně vybírat své kandidáty ze svých lokalit. Vybírají dle své vůle jen ty nejlepší a schopné nejen za peníze občanů plnit zájmy a potřeby občanů, ale musí nést i majetkovou a trestní odpovědnost za  své konání. Při jejich škodlivé činnosti jsou odvolatelní. Hlasy a podporu ve volbách získávají od všech voličů, kteří jim dají svůj hlas. Nikdo nelustruje ani nekádruje. Volba je jen v rukou ostatních občanů.

Spolupráce znamená rovnost a svobodu

Dokud nebude platit v naší zemi rovnost v postavení všech občanů nelze mluvit o svobodě. Každý musí odpovídat za veškeré své konání a to majetkově i trestně. Právo jedince končí tam, kde začíná právo druhého.

Být šťastný a spokojený znamená:

- žít v dostatku a bezpečí, kdy každý může volně nakládat se svým majetkem a svobodně rozhodovat o svém životě

- každý má právo svobodně prodávat svou práci a nabývat za ni jiné hodnoty, například peníze

Vítejte na našem webu

Hodnotová ekonomika - HE

HE vyjadřuje spravedlivé uspořádání v naší společnosti a řeší všechny oblasti života.

Svobodné a spravedlivé prostředí je prezentováno především skutečným tržním prostředím.

Každý je odpovědný sám za sebe

  • člověk je stejně jako jiní tvorové motivován ziskem pro sebe
  • vše, co člověk dělá, dělá za účelem uspokojení svých potřeb
  • všechny aktivity člověka jsou vyváženy hodnotou zúčastněných partnerů

Každý má právo na volbu svého místa bydliště, volbu své výdělečné činnosti, volbu obchodních partnerů, výběr osobního partnera, výběr přátel, členů týmů a všechny další volby.

ve svých lokalitách vybrat a požádat o kandidátní listiny

Kandidáty ve svých lokalitách vybrat a požádat o kandidátní listiny mohou občané prostřednictvím svých místních klubů Občané ČR až do dne poloviny měsíce července, aby zbylo dostatek času na zpracování podkladů pro vystavení volebních lístků.

Pro své informace a informace kolegů můžete využít k dotazům e-poštu na adrese info@obcane.cz nebo telefon 775 225 291.

Nezmeškejte svou příležitost a vyberte do vedení svých místních úřadů i do vašeho senátního okrsku ty nejlepší kandidáty, za které by jste se nemuseli stydět.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více naleznete v popisu hodnotové ekonomiky.

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.