Vyřešení problémů občanů a spokojený život

Základní příčinou nespokojenosti každého je absence toho, co člověk potřebuje nebo po čem touží.

Aby lidé měli možnost na své potřeby, touhy a cíle je třeba mít prostředky, které je možné vydělat svou prací nebo obecněji činností. Samozřejmě nesmí člověk žít ve společenství, kde mu téměř vše seberou a dají těm, kteří nepracují. Nikdo nesmí být ve svých právech omezován a volnost, svoboda, rovnost a další základní pravidla deklarovaná Listinou práv a svobod musí být dodržována.

Každý lidský jedinec má právo žít tam, kde mu to vyhovuje. Může si vybrat své společenství, například zemi, stát, region, společenství blízkých, různá sdružení, spolky, zájmové činnosti a další skutečnosti, které mu vyhovují. Protože nikde nic není zadarmo, ani přátelství, je vše vyvažováno protislužbami či prací, které mohou být vyjádřeny například penězi, jinými hodnotami či pouhým úsměvem.

Všechny vztahy jsou o vzájemných dohodách a pokud s nimi zúčastněné strany souhlasí a plní je, mohou žít v ideální symbióze. Jistě se najdou tací, kteří budou dohody porušovat. Pro takové případy musí být dojednány prostředky nápravy, které zajistí nápravu takových členů společnosti nebo je ze svého společenství ostatní vyloučí.

Svobodný prodej práce bez omezování a užívání si svých hodnot a hodnot společných (dle společenských pravidel) je základem pro šťastný život v dostatku a spokojenosti.

Ekonomická formace "HODNOTOVÁ EKONOMIKA" je uceleným celospolečenským systémem řešícím jednotlivce a jejich vztahy, veškeré vztahy ve společnosti (společenství) a realizací tohoto systému, který již i nás funguje cca z 50% může být dosaženo stavu, po kterém každý touží.

Seznamte se s ekonomickou formací "hodnotové ekonomiky", pročtěte způsob realizace a připravte změny, které budete chtít provést. Své názory můžete konzultovat s Republikovou radou strany Občané České republiky e-poštou na info@obcane-cr.cz  nebo telefonicky na čísle 775 225 291

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více: www.hodnotova-ekonomika.webnode.cz

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Můžete napsat: 

Republiková rada OČR: info@obcane-cr.cz

Předseda RR OČR:      barta@obcane-cr.cz