Co vás zajímá?

Zájemci o zěmny k lepšímu v této zemi máte možnost pro to něco udělat.

Pokud neuděláte nic, nic se nezmění.

Ti, co dělají, musí mít za svou práci odměnu od těch, pro které tak činí, nebo alespoň podíl na výsledcích.

Pokud se nechcete či nemůžete aktivně podílet na změnách, můžete podpořit šíření hodnotové ekonomiky mezi občany této země formou daru či příspěvku na činnost pracovníků zpracovatelského a volebního týmu, činnost IT a reklamy.

Přispět svým darem můžete na transparentní účet OČR. Větší část příspěvku se vrací do místních klubů ve vašem regionu k podpoře místních aktivit a změn při prosazování svobody, rovnosti, práva a tržního prostředí.

Všechny dotazy můžete směřovat na republikovou radu e-poštou na info@obcane-cr.cz nebo telefonicky na 775 225 291. Odpovědi zvládáme do 24 hodin.

malý přídavek pro Vaše sebevědomí:

 ASERTIVNÍ Lidská práva

  1. Člověk má právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně odpovědný.
  2. Člověk má právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy, ospravedlňující jeho chování.
  3. Člověk má právo posoudit nakolik a jak je zodpovědný za řešení problémů druhých lidí.
  4. Člověk má právo má právo změnit svůj názor.
  5. Člověk má právo říci „já nevím“.
  6. Člověk má právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
  7. Člověk má právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
  8. Člověk má právo dělat nelogická rozhodnutí.
  9. Člověk má právo říci „já ti nerozumím“.
  10. Člověk má právo „říci je mi to jedno“.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider

Volte dle své vůle - přímá volba

Přímá volba do všech stupňů státních orgánů ČR - šance občanů na změny!

Více: www.hodnotova-ekonomika.webnode.cz

Své dotazy můžete psát na info@obcane-cr.cz 

Základní informace

Copyright © Občané České republiky

Design: Martin Šimek © 2017

Realizace a webhosting Banan.cz

Buďme v kontaktu

Rozcestník

Můžete napsat: 

Republiková rada OČR: info@obcane-cr.cz

Předseda RR OČR:      barta@obcane-cr.cz